Naujas beprasmis mokestis

Šiandien pasirodė Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo projektas – būtų juokinga, jei nebūtų graudu. Įstatymo projekto esmė yra ta, kad apmokestins kompiuterius, kompaktinius, diskus, atminties korteles, garsajuostes ir netgi kopijavimo aparatus. Mokėjimo paskirtis kažką už kažką kompensuoti autoriams,  fonogramų gamintojams, atlikėjams etc., nes  KIEKVIENAS kompiuterį, ar kopijavimo aparatą nusipirkęs asmuo būtinai pažeis įstatymą. Vienas dalykas yra tuomet, kada Vyriausybė pasirinkusi įdomią mokesčių politiką bando užpildyti biudžetą, bet šitas įstatymo projektas neturi jokios teisinės logikos, nes apmokestinamas ir taip nelegalus dalykas. Labai primena vieną anekdotą:

Vyksta teismas ir teisiamas vyras už vagystę.

Vyras:

– Nieko aš nevogiau.

Teisėjas:

– Pas tave rado laužtuvą ir kaukę – kaip nevogei?

Vyras:

– Na gerai, tai tada teiskit dar ir už išprievartavimą.

Teisėjas :

-Tai, kad tu nieko neišprievartavai…

Vyras:

– Na ir kas, bet įrankį tai turiu…

Kad ir kiek mokiausi teisę, bet niekad nemačiau, kad būtų kompensuojama prieš padarant teisės pažeidimą. Ir apskritai, įstatymo projektas neįsipaišo į bendruosius teisės principus: arba veika yra uždraudžiama arba ji yra kompensuojama – teisių ir pareigų vienovė (kas mokėsi teisę – supras). Negalima vieniems teisinių santykių subjektams užkrauti pareigų, nesuteikiant teisių. Taigi, arba galima palikti taip kaip yra,  nusižengei>pagavo>susimokėjai, arba susimokėjai>darai ką nori.  Kaip rašo bene garsiausias Lietuvos teisės mokslininkas Alfonsas Vaišvila “Teisės teorijoje“:

Požiūris į teisę kaip į subjektinių teisių ir pareigų vienovę atskleidžia  visų asmens teisių santykinumą ir kartu pačioje teisėje atranda to santykinumo pagrindą (priežastį). Tas santykinumas ne suteikiamas iš šalies, ne savavališkai nustatomas valstybės, o išplaukia iš pačios teisių ir pareigų pusiausvyros, yra būtinas jos sekmuo: nėra subjektinių teisių be pareigų (išskyrus žinomas išimtis) ir nėra pareigų, kurios nesukurtų subjektinių teisių. Teisės, sakyta, atskirtos nuo pareigų, virsta privilegijomis, o pareigos, atskirtos nuo teisės – prievolėmis (pavergimu).

Ne gana to, šis įstatymas parengtas nesilaikant juridinės technikos, nes įteisintų siuntimąsi internetu (ar iš kitur):“Be kūrinio autoriaus arba kito šio kūrinio autorių teisių subjekto leidimo fiziniam asmeniui išimtinai savo asmeniniam naudojimui nekomerciniais tikslais leidžiama atgaminti teisėtai išleisto ar viešai paskelbto kūrinio egzempliorių“ (viešai paskelbtas teisėtai ar ne neturi reikšmės(disjunkcija)).

Nežinau kaip jums, bet man šis įstatymas atrodo nelogiškas ir prieštaraujantis teisei.

“Geriausios“ dalys iš įstatymo:

4 straipsnis. 20 straipsnio pakeitimas

7.            Kompensacinį atlyginimą šio straipsnio 4 dalyje nurodytiems teisių subjektams Vyriausybės nustatyta tvarka surenka, paskirsto ir moka Vyriausybės įgaliotos institucijos patvirtintos autorių teisių ir gretutinių teisių kolektyvinio administravimo asociacijos.

8.            Vyriausybės nustatyta tvarka 25 procentai surinkto kompensacinio atlyginimo skiriama meno kūrėjų ir kūrybinių darbuotojų socialinės apsaugos programai.

9.            Iš surinkto kompensacinio atlyginimo atskaičius šio straipsnio 9 dalyje numatytą sumą ir kolektyvinio administravimo asociacijų išlaidas kompensaciniam atlyginimui surinkti, paskirstyti bei grąžinti, likusi suma paskirstoma taip:

1)            už tuščias garso laikmenas ir įrenginius surinktos kompensacinio atlyginimo dalies 1/3 skiriama autoriams, 1/3 atlikėjams ir 1/3 fonogramų gamintojams (įskaitant transliuojančiąsias organizacijas, už jų pagamintas fonogramas);

2)            už tuščias audiovizualines laikmenas ir įrenginius surinktos kompensacinio atlyginimo dalies 1/3 skiriama autoriams, 1/3 atlikėjams ir 1/3 audiovizualinių kūrinių gamintojams (įskaitant transliuojančiąsias organizacijas, už jų pagamintus audiovizualinius kūrinius).“

.„201 straipsnis. Kūrinio atgaminimas asmeniniais tikslais reprografijos būdu

Kompensacinį atlyginimą šio straipsnio 3 dalyje nurodytiems subjektams Vyriausybės nustatyta tvarka surenka, paskirsto ir moka Vyriausybės įgaliotos institucijos patvirtinta autorių teisių kolektyvinio administravimo asociacija.

8.            Vyriausybės nustatyta tvarka 25 procentai surinkto kompensacinio atlyginimo skiriama visuomenės švietimo intelektinės nuosavybės teisių klausimais ir intelektinės nuosavybės teisių gynimo programoms.

9.            Iš surinkto kompensacinio atlyginimo atskaičius šio straipsnio 8 dalyje numatytą sumą ir kolektyvinio administravimo asociacijų išlaidas kompensaciniam atlyginimui surinkti, paskirstyti bei grąžinti, likusi suma paskirstoma taip:

1)            60 procentų skiriama autoriams: 20 procentų mokslinės ir dalykinės literatūros kūrinių autoriams, 15 procentų – grožinės literatūros ir eseistikos kūrinių autoriams, 15 procentų – dailės kūrinių autoriams ir 10 procentų publicistikos kūrinių autoriams (žurnalistams);

2)            20 procentų skiriama knygų leidėjams;

3)            20 procentų skiriama periodinės spaudos leidėjams.“

TUŠČIOS GARSO IR AUDIOVIZUALINĖS LAIKMENOS IR ĮRENGINIAI, UŽ KURIUOS MOKAMAS KOMPENSACINIS ATLYGINIMAS

UŽ AUDIOVIZUALINIŲ KŪRINIŲ IR FONOGRAMOSE ĮRAŠYTŲ KŪRINIŲ ATGAMINIMĄ ASMENINIAIS TIKSLAIS IR KOMPENSACINIO ATLYGINIMO TARIFAI

TUŠČIOS LAIKMENOS KOMPENSACINIO ATLYGINIMO TARIFAS
Garsajuostės

Vaizdajuostės

Minidiskai

Visų tipų kompaktiniai diskai

(CD+R, CD+RW, CD-R, CD-RW)

Visų tipų universalieji diskai

(DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW, DVD RAM, HD-DVD, dvisluoksniai DVD)

Diskai „Blu-ray“

6 %

6 %

6 %

6 %

6 %

6 %

Pastaba. Kompensacinis atlyginimas, kurio dydis nustatomas procentais, skaičiuojamas nuo šiame priede numatytų Lietuvos Respublikoje parduodamų laisvoje apyvartoje esančių Lietuvos Respublikoje pagamintų ar į Lietuvos Respublikos teritoriją įvežtų įrenginių bei tuščių laikmenų pirmojo pardavimo Lietuvos Respublikoje kainos.
Atminties kortelės (neintegruotos):

Mažiau nei 1 GB

Nuo 1 GB iki 2 GB

Nuo 2.1 GB iki 4 GB

Nuo 4.1 GB iki 8 GB

Nuo 8.1 GB iki 16 GB

Nuo 16.1 GB iki 32 GB

Daugiau nei 32 GB

0.50 Lt

1.00 Lt

2.00 Lt

3.00 Lt

5.00 Lt

7.00 Lt

10.00 Lt

USB atmintinės:

Mažiau nei 1 GB

Nuo 1 GB iki 2 GB

Nuo 2.1 GB iki 4 GB

Nuo 4.1 GB iki 8 GB

Nuo 8.1 GB iki 16 GB

Nuo 16.1 GB iki 32 GB

Daugiau nei 32 GB

0.50 Lt

1.00 Lt

2.00 Lt

3.00 Lt

5.00 Lt

7.00 Lt

10.00 Lt

Išoriniai ir vidiniai neintegruoti asmeninių kompiuterių pastoviosios būsenos diskai (SSD) ir standieji diskai (HDD)

Iki 250 GB

Nuo 250.1 GB iki 500 GB

Nuo 500.1 GB iki 1 TB

Daugiau nei 1 TB

5.00 Lt

8.00 L

10.00 Lt

15.00 Lt

Pastaba. Kompensacinis atlyginimas turi būti mokamas už asmeniniams kompiuteriams paprastai naudojamus išorinius ir vidinius neintegruotus kompiuterių pastoviosios būsenos diskus (SSD) ir standžiuosius diskus (HDD) su IDE, PATA ir SATA sąsajomis, išskyrus didesnius kaip 2.5 colio SATA sąsajų diskus.

Kompensacinis atlyginimas neturi būti mokamas už asmeninių kompiuterių pastoviosios būsenos diskus (SSD) ir standžiuosius diskus (HDD), kurie yra integruoti į asmeninį kompiuterį pardavimo metu.

Kompensacinis atlyginimas taip pat neturi būti mokamas už tarnybinėms stotims, duomenų masyvams ir pan. profesionalioms techninėms reikmėms paprastai naudojamus kompiuterių standžiuosius diskus (HDD) su SCSI, iSCSI, SAS, FC, SATA, FATA sąsajomis, išskyrus ne didesnius kaip 2.5 colio SATA sąsajų diskus.

ĮRENGINIAI
Skaitmeniniai ir analoginiai garso ir vaizdo leistuvai su atminties įtaisu bei garso ir vaizdo įrašymo funkcija

(garsajuosčių, vaizdajuosčių leistuvai, CD, DVD, HD-DVD, diskų „Blu–ray“ leistuvai, namų kino sistemos, muzikos centrai, magnetolos, automobilinės magnetolos, radijo imtuvai, MP3 leistuvai, MP4 leistuvai, HD media leistuvai, ir kiti leistuvai)

Mobilieji telefonai su atminties įtaisu bei garso ir vaizdo įrašymo funkcija

Televizoriai su atminties įtaisu bei garso ir vaizdo įrašymo funkcija

TV imtuvai (priedeliai) su atminties įtaisu bei garso ir vaizdo įrašymo funkcija

Mažiau nei 1 GB

Nuo 1 GB iki 2 GB

Nuo 2.1 GB iki 8 GB

Nuo 8.1 GB iki 32 GB

Nuo 32.1 GB iki 250 GB

Nuo 250.1 GB iki 500 GB

Nuo 500.1 GB iki 750 GB

Nuo 750.1 GB iki 1 TB

Daugiau nei 1 TB

Asmeniniai kompiuteriai

1.50 Lt

3.50 Lt

5.00 Lt

15.00  Lt

20.00 Lt

25.00 Lt

30.00 Lt

35.00 Lt

40.00 Lt

20.00 Lt

17 straipsnis. Įstatymo papildymas 2 priedu

Papildyti Įstatymą nauju 2 priedu:

„Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo

2 priedas

REPROGRAFIJOS ĮRENGINIAI, UŽ KURIUOS MOKAMAS KOMPENSACINIS ATLYGINIMAS UŽ KŪRINIŲ ATGAMINIMĄ IR KOMPENSACINIO ATLYGINIMO TARIFAI

ĮRENGINIAI ĮRENGINIO SPARTA KOMPENSACINIO ATLYGINIMO TARIFAS
Nespalviniai kopijuokliai 1.8–2.00 %
Mažos spartos

(nuo 12 iki 23 kopijų per minutę)

1.8 %
Vidutinės spartos

(nuo 24 iki 45 kopijų per minutę)

1.9 %
Didelės spartos

(nuo 46 iki 90 kopijų per minutę)

2.00 %
Spalviniai kopijuokliai 2.7–3.00 %
Mažos spartos

(nuo 12 iki 23 kopijų per minutę)

2.7 %
Vidutinės spartos

(nuo 24 iki 45 kopijų per minutę)

2.85 %
Didelis galingumas

(nuo 46 iki 90 kopijų per minutę)

3.00 %
Nespalviniai daugiafunkciniai kopijuokliai 0.6–0.7 %
Mažos spartos

(nuo 12 iki 23 kopijų per minutę)

0.6 %
Vidutinės spartos

(nuo 24 iki 45 kopijų per minutę)

0.65 %
Didelės spartos

(nuo 46 iki 90 kopijų per minutę)

0.7 %
Spalviniai daugiafunkciniai kopijuokliai 0.9–1.00 %
Mažos spartos

(nuo 12 iki 23 kopijų per minutę)

0.9 %
Vidutinės spartos

(nuo 24 iki 45 kopijų per minutę)

0.95 %
Didelės spartos

(nuo 46 iki 90 kopijų per minutę)

1.00 %
Pastaba. Kompensacinio atlyginimo tarifas nustatomas procentais nuo šiame priede numatytų Lietuvos Respublikoje parduodamų laisvoje apyvartoje esančių Lietuvos Respublikoje pagamintų ar į Lietuvos Respublikos teritoriją įvežtų reprografijos įrenginių bei tuščių laikmenų pirmojo pardavimo Lietuvos Respublikoje kainos.

3 Responses to Naujas beprasmis mokestis

  1. Vidas says:

    Geriau jau knygas apmokestintų – juk mokytojai taip vargsta, jiems galima būtų skirti šiek tiek surenkamų pajamų… vėliau dar ir plytas – statybininkams dabar irgi sunku…

  2. osam says:

    O reik įvesti ir oro mokesti, nes manau visi galim eidami pradėti dainuoti, o tai bus kūriniu atgaminimas ir katastrofa. Aš pvz. išorinį hard’ą pirksiu savo nuotraukoms talpinti, nes kompe netelpa, tai dar kažkam turėsiu sumokėti, už kažkokias dainas ar pan.

  3. Atgalinis pranešimas: Dar kartą apie autorių teises « Whisky Inc.

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Connecting to %s

%d bloggers like this: